Världens största tillverkare av utomhusprodukter

Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.

Koncernens produkter och lösningar säljs via fack-och detaljhandlare till både konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. De största marknaderna är USA och Europa. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 30 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 14 000 anställda i mer än 40 länder. 

Etik

Husqvarna Group ska vara en ansvarsfull leverantör och en god samhällsmedborgare. Koncernen ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter och säkerställa att koncernen inte är delaktig i att kränka mänskliga rättigheter. Alla medarbetare, leverantörer, återförsäljare, underleverantörer, konsulter och övriga affärspartners förväntas tillämpa Uppförandekoden.

Senaste pressmeddelandena

Senaste finansiell rapport

Kommande händelser

2015-04-21
Årsstämma 2015

2015-04-21
Delårsrapport januari-mars 2015

Följ oss i sociala medier

Våra produkter

För mer information och frågor rörande våra produkter, besök våra varumärkens webbplatser