English
Startsidan
Finansiella rapporter
Sök finansiell rapport
Finansiella rapporter

Delårsrapport januari - september 2011

2011-10-20 08:00

Hans Linnarson, tillförordnad koncernchef och VD:

"Husqvarnas konsumentinriktade verksamhet har påverkats av nedgången i den globala konsumentefterfrågan, det osäkra ekonomiska läget och det ogynnsamma vädret. Rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade, huvudsakligen till följd av lägre försäljning, ogynnsam mix och högre kostnader.
Vi har behållit våra marknadspositioner för skogs- och trädgårdsprodukter både i Europa och Nordamerika, trots utmaningarna med produktionsstörningarna i Nordamerika. Inom vissa kategorier har vi ökat våra marknadsandelar väsentligt, så som för åkgräsklippare och robotgräsklippare i Europa. Ackumulerat för året fram till september har försäljningen, justerad för valutakursförändringar, för Europa & Asien/Stillahavsområdet och Construction ökat, medan den har minskat för Amerika.
Utvecklingen för Construction har varit stark hela året, och resulterat i högre rörelseresultat och stärkta marknadspositioner.
Försäsongsproduktionen för 2012 har påbörjats tidigare än föregående år i syfte att säkerställa en hög servicenivå till kunderna. Koncernens införsäljning av skogs- och trädgårdsprodukter beräknas vara oförändrad jämfört med 2011, dock med en förbättrad mix mellan de olika detaljhandelskedjorna, vilket bekräftar våra framgångsrika satsningar på att leverera marknadsledande, innovativa produkter under starka varumärken."

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för koncernen, justerat för valutakursförändringar, minskade med 2%. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 6 410 Mkr (6 907) och rörelseresultatet uppgick till 113 Mkr (411). Periodens resultat uppgick till 55 Mkr (402), eller 0,10 kronor (0,70) per aktie.
  • Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader om -83 Mkr, varav -38 Mkr är direkt relaterade till produktionsstörningarna, -21 Mkr är relaterade till uppsägningen av tidigare VDs avtal och -24 Mkr är hänförliga till jämförelsestörande poster. Förändringar av valutakurser hade en positiv effekt på 8 Mkr.

Första nio månaderna

  • Stärkta marknadspositioner för Construction och bibehållna för skogs- och trädgårdsprodukter.
  • Nettoomsättningen för koncernen, justerat för valutakursförändringar, ökade med 1%. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 25 363 Mkr (27 446) och rörelseresultatet uppgick till 1 787 Mkr (2 508). Periodens resultat uppgick till 1 220 Mkr (1 873) eller 2,12 kr (3,25) per aktie.
  • Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader på -453 Mkr, varav -368 Mkr är direkt relaterade till produktionsstörningar, -21 Mkr är relaterade till uppsägningen av tidigare VDs avtal och -64 Mkr är hänförliga till jämförandestörande poster. Förändringar av valutakurser hade en negativ effekt på -335 Mkr (130).

Press- och telefonkonferens En press- och telefonkonferens hålls på Hotel Anglais i Stockholm kl 11:00 den 20 oktober 2011. För deltagande via telefon, ring 08-5052 0110 eller +44 207 162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via Internet. För att deltaga via Internet, se www.husqvarna.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarna.com/ir.

Nedladdningsbara filer
Startsidan
Toppen av sidan